Generic placeholder image

Bekamp

Misdaad bekamping en beheer is nie net die polisie en die owerhede se verandwoordelikheid nie - DIS ONS ALMAL SIN.

Generic placeholder image

Beveg

Technologie word vandag gebruik om misdaad op alle vlakke te bekamp en te beveg, Met hierdie stelsel oogmerk ons om jou die vee eienaar by te staan om jou eiendom op te spoor en terug te kry.

Generic placeholder image

Beheer

Beheer wat se inligting beskikbaar gestel word rakende jou geregistreerde merk.


Veediefstal bekamping en raporteering vir die gewone burger.

Veediefstal is 'n werklikheid en kos ons land Miljoene elke jaar. Ons wetgewing is behoorlik om te verseker dat vee reg gemerk en uitgeken kan word daar is net EEN nadeel. Die vee merk (Animal markings) register word slegs beheer deur departement van landbou en slegs die SAPD het toegang tot hierdie register. Om misdaad effektief te bekamp en te beheer stel ons hierdie platform GRATIS bekend waar eienaars hul besonderhede kan registreer en Jan Publiek kan navraag doen as hy jou dier onder verdagte omstandighede erens opmerk.

Veediefstal.co.za